Hodina práce Němce se rovná hodině práce Čecha i Ukrajince a dalších národů. 1 EUR :1 KČ :1 UAH  i na výplatní pásce. Zrušit měnový kurz. Přednostně obchodovat se státy, které budou uznávat cenovou rovnost.

Učit lidi hospodařit s penězi. Vytvořit „finanční pracovníky“, kteří by pomáhali lidem hospodařit s penězi a tím by je vzdělávaly.

Nulové daně pro lidi a firmy, kteří se věnují pomoci druhým lidem.

Elektřina zdarma pro obyčejné občany, pro firmy za výrazný poplatek.

Dálnice a silnice zdarma pro obyčejné občany, pro firmy za výrazný poplatek.

Zvýšit mzdy zdravotníkům, hasičům a učitelům.

Budovat železnice. Budovat lesy.

Zrušit poslaneckou imunitu. POLITICI nejsou ničím víc než prostý člověk. Poslanecká imunita tedy není zapotřebí. Ve svém životě jsou zcela jistě BEZÚHONNÍ.

Spojit opět v jeden stát Českou a Slovenskou republiku.

Vrátit sociální dávky dostudovaným studentům. Po ukončení studia mají právo na podporu v nezaměstnanosti. Studenti mají studovat a ne lepit svými daněmi státní rozpočet.

Nedanit příjem nedostudovaným studentům.

Zrušit Armádu České republiky. Vojáky přemístit na potřebnějších funkcí jako jsou státní policisté, hasiči a záchranáři. Vytvořit školy pro profesionální záchranáře. Učit je cizí řeči (angličtině) pro mezinárodní pomoc. Nakoupit prostředky pro pomoc v těžkých chvílích, které nás čekají v budoucnu (záchranné vrtulníky, těžkou techniku, autobusy atd.). Zrušit zbrojařské zakázky.

Zrušit dědickou daň.

Postarat se o vznik Českého obchodního řetězce s převážně Českými potravinami. Už žádné prošení o prodej českých potravin. Automaticky doplňuji informaci, že v tomto řetězci se bude prodávat BEZ SLEV a PRVOTŘÍDNÍ KVALITA. Neseženeme-li požadované zboží v České republice, poohlédneme se na Slovensku a teprve potom v celém světě (přednost dostanou také ti se směnným kurzem 1 :1 :1 KČ a další). Maximální odměna bude pro prodejce 10% z ceny výrobku.

ZEMĚDĚLSTVÍ

  • Zrušit dotace. Výrazně omezit pěstování řepky olejky.
  • Podporovat malé a střední zemědělce. Podpořit je v jejich rozvoji. Jeden malý příklad: Zemědělec pěstuje zeleninu např. papriku. Proč ho nepodpořit v rozvoji, a nepomoci mu ji i zavařovat?!
  • Vznik vesnických farem.
  • Učit lid opět hospodařit a být svým vlastním pánem.
  • Budovat malé vesnické pekárny.
Česká republika s budoucností.