NOVAKORUNA.CZ

Politická strana

novakoruna.cz

POLITICKÁ STRANA

VLAST

ČEST

POCTIVĚ

pŘIDEJTE SE K NÁM I vY

Přidejte se k nám i Vy a budujme spolu lepší Česko! 

novakoruna.cz

Budujme Českou republiku malou a poctivou, ostatním přenechme velikost a...

Připravit lidi na vznik království – postupné převzetí do 20 let. „SPOLEČNÉ KRÁLOVSTVÍ“. 

Tuto kapitolu nechávám otevřenou. Píšu o ní, aby jste věděli, že se budu snažit o vznik království. Také beru na vědomí, že bez informací pro tebe můj lide „SPOLEČNÉ KRÁLOVSTVÍ“ nevznikne. 

K povinnosti předávat informace od boha se zavazuji už nyní. Jakmile se budete zajímat o informace od Hospodina, budou Vám moje kroky ohledně zemědělství, politiky a hospodaření jasné.

Volební program